Lääkäri.chat

Tietoa alustasta

Mikä on Lääkäri.chat?

Lääkäri.chat on tietoturvallinen ja helppokäyttöinen alusta, jossa palveluntarjoajat ja lääkärit myyvät palveluitaan yksityishenkilöille etävastaanottojen muodossa. Lääkäri.chat on avattu alkuvuodesta 2021.

Lääkäri.chatin kehityksestä ja ylläpidosta vastaa Carecode Oy. Carecode on kehittänyt chat- ja videopuheluratkaisuja terveydenhuollon toimijoille jo vuodesta 2014. Asiakkainamme on ollut isompia ja pienempiä työterveystoimijoita ja hoivapalveluita. Olemme vuosien aikana tehneet myös yhteistyötä Suomen suurimpien yksityisten terveyspalveluyritysten sekä suurten ja keskisuurten kaupunkien kanssa.

Ratkaisujemme avulla on tehty yli 100 000 chat-vastaanottoa.

Kenelle Lääkäri.chat on tarkoitettu?

Lääkäri.chat on tarkoitettu sekä potilaille/asiakkaille että lääkäreille/palveluntarjoajille. Alusta toimii markkinapaikkana, joka yhdistää potilaan ja lääkärin.

Lääkäri.chat ei sovellu käytettäväksi kiiretilanteissa tai hätätapauksissa. Kiiretilanteissa voi soittaa julkisen puolen Päivystysapuun 116117. Yleinen hätänumero Suomessa on 112.

Lääkärit

Lääkäri.chatin lääkärit ovat Suomessa laillistuksen saaneita lääkäreitä, jotka tarjoavat palveluitaan yksityisenä elinkeinonharjoittajana, oman yhtiönsä kautta tai isomman palveluntarjoajan kautta.

Varmistamme lääkäreiden ammatinharjoittamisoikeudet Terhikki-rekisteristä yhteistyön aloittamisen yhteydessä. Lääkärin, hänen yhtiönsä tai palveluntarjoajan tulee lisäksi löytyä valtakunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajarekisteristä (Soteri).

Edellytämme, että alustan lääkärit ja palveluntarjoajat ovat ottaneet potilasvakuutuksen sekä ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen.

Hinnat ja maksaminen

Lääkärit veloittavat palveluistaan oman tai palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti. Hinnasto löytyy palvelun vieressä olevasta linkistä, palveluntarjoan profiilista ja se näytetään sinulle ennen sopimuksen hyväksymistä. Näet myös omavastuuosuuden, joka veloitetaan Kelan sairaanhoitokorvauksen soveltuessa. Lue lisää suorakorvauksesta.

Lääkäri.chatissä maksaminen tapahtuu maksukortin avulla. Lääkäri tekee etävastaanoton alussa katevarauspyynnön. Katevarauksen summa ei vielä huomioi Kelan suorakorvausta. Suorakorvauksen soveltuessa kortiltasi veloitettu summa on katevarausta pienempi.

Lääkäri.chat käyttää maksunvälitykseen Stripe Inc:n maksunvälityspalvelua.

Kuinka nopeasti saan vastauksen?

Linjoilla olevien (online) lääkärien kuvan vieressä on vihreä pallo. Voit myös jättää viestin vaikka palveluntarjoajalla ei ole yhtään lääkäriä linjoilla (offline).

Palveluntarjoajan profiilissa lukee tämän palvelulupaus ja ajat, jolloin yhteydenottoihin tyypillisesti vastataan.

Kelan suorakorvaus

Lääkäri tai palveluntarjoaja voi hakea puolestasi sairaanhoitokorvauksen Kelalta. Suorakorvaus edellyttää, että olet tallentanut Kela-korttisi kuvat Lääkäri.chattiin. Laki edellyttää, että lääkäri tarkistaa sairausvakuutuksesi voimassaolon Kela-kortistasi.

Etävastaanottoihin myönnettävä Kelan sairaanhoitokorvaus (E101L) on vuonna 2024 kahdeksen (8) euroa yleislääkärikäynniltä. Videovastaanottoihin myönnettävä Kelan sairaanhoitokorvaus (E101V) on vuonna 2024 kaksikymmentäviisi (25) euroa yleislääkärikäynniltä. Korvauksen voi saada kerran vuorokaudessa asioidessasi samalla palvelunantajalla.

Informointi Kanta-palveluista ja luovutuslupa

Lääkäri.chatin käyttöliittymässä varmistetaan, että olet saanut informoinnin Kanta-palveluista ja antanut luovutusluvan potilastietojesi käyttämiseen hoitosi edellyttämässä laajuudessa. Varmistathan, että olet kuitannut nämä Omakannan kautta.

Kuittaamalla informoinnin ja luovutusluvan ennen etävastaanottoa varmistat sen, että lääkäri käyttää aikansa asiasi hoitamiseen etkä maksa byrokratiaan käytetystä ajasta. Lääkäri ei välttämättä pysty ottamaan kantaa asiaasi, jos hänellä ei ole pääsyä potilastietoihisi.

Tietoturva

Lääkäri.chat on Valviran rekisteriin merkitty luokan A1 sote-tietojärjestelmä.

Alusta tarjotaan Suomessa sijaitsevilta palvelimilta. Käyttämillemme palvelinsaleille myönnettyihin sertifikaatteihin sisältyvät:

  • ISO 9001

  • ISO 27001

  • ISO 14001

  • ISO 14644-8

  • OHSAS 18001

  • PCI DSS

  • PAS 99

  • VAHTI T3

  • KATAKRI

Lääkäri.chatin lääkäreillä on käytössä luokan A3 sote-tietojärjestelmä (Atostek ERA) sähköisten lääkemääräysten tekemiseksi ja potilastietojen kirjaamiseksi Kantaan.

Tunnistaminen

Valvira edellyttää, että lääkäri tunnistaa potilaan luotettavalla menetelmällä tarjotessaan terveydenhuollon palveluita etänä. Lääkäri.chat tunnistaa käyttäjän vahvan tunnistamisen avulla ennen varsinaisen etävastaanoton aloittamista.

Vahva sähköinen tunnistaminen on toteutettu Lääkäri.chatissä Telia Tunnistuksella. Telia on luottamusverkoston jäsen.

Potilasasiavastaava

Potilasasiavastaava korvaa 1.1.2024 potilasasiamiehen. Hyvinvointialueiden potilasasiavastaavat avustavat potilaita myös yksityisen terveydenhuollon palveluntarjoajiin liittyvissä asioissa.

Potilasasiavastaavat neuvovat ja tarvittaessa avustavat terveydenhuoltoon tarkoitettujen muistutusten tekemisessä sekä PVK:n ja viranomaisten kanssa asioinnissa.

Tietoa lääkäreille

Lääkäri.chat mahdollistaa lääkärille etävastaanottojen tarjoamisen suoraan potilaalle itsenäisesti ja ilman välikäsiä. Tavoitat meidät helposti sähköpostilla osoitteesta info@laakari.chat tai suoraan chatin kautta.

Aloita keskustelu asiakaspalvelun kanssa