Terveyspalvelun palveluntarjoajana toimii: JSJ Consulting (3171973-9)

Palvelukuvaus

Profiilisivullani on listaus asioista, joita voin hoitaa etänä.

Minä (jäljempänä myös “Palveluntarjoaja”) olen tyypillisesti tavoitettavissa arkisin kello 10–20. Pyrin vastaamaan viesteihin 5-10 minuutissa silloin, kun olen “online”, muuten vastaan tyypillisesti viimeistään seuraavaan arkipäivään mennessä. Etävastaanottoni on Kela-korvattava. Vähennän Kela-korvauksen (8 euroa/käynti) etävastaanoton hinnasta ja haen korvauksen puolestasi Kelalta. Pelkkä lääkemääräyksen uudistamispyynnön käsittely (reseptin uusiminen) ei ole Kela-korvattava.

Hinnastoni mukainen etävastaanotto tai reseptin uusiminen sisältää lähtökohtaisesti yhden asian hoitamisen kerrallaan. Mikäli käyntiin sisältyy useita erillisiä asioita, varaan oikeuden veloittaa kustakin asiasta erikseen.

Mikäli asiasi ei sovellu hoidettavaksi etänä, ohjaan sinut (jäljempänä myös “Asiakas”) oikeaan hoitopaikkaan. Varaan oikeuden veloittaa etävastaanotosta näissäkin tapauksissa, mikäli asia vaatii laajempaa perehtymistä tai annan hoito-ohjeita. Varaan oikeuden veloittaa myös muista kuin hoidollisista keskusteluista. Varaan oikeuden veloittaa reseptin uusimispyynnön käsittelystä myös, jos lääkkeen uusimiselle ei ole lääketieteellistä perustetta.

Palvelen suomeksi ja englanniksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön tekemän linjauksen mukaan terveydenhuollon etäpalvelut ovat potilasvakuutuksen piirissä Suomessa annettavan terveyden- ja sairaanhoidon osalta. Etälääketieteen keinoin annettava hoito katsotaan annetuksi Suomessa, jos sekä potilas että hoitoa antava terveydenhuollon ammattihenkilö ovat fyysisesti Suomessa. Hoitotapahtumaan ei sovelleta potilasvahinkolakia, jos potilas tai hoitava lääkäri on hoitohetkellä ulkomailla. Sijaitsen aina itse fyysisesti Suomessa.

Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, joilla Palveluntarjoaja tuottaa ja järjestää terveyspalveluita Asiakkaalle. Terveyspalvelut kattavat muun ohessa etävastaanotot, lääkemääräysten uudistamispyyntöjen käsittelyn ja konsultaatiot. Siltä osin kuin Asiakas on kuluttaja, nämä ehdot eivät rajoita niitä kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia, joista ei voida sopia toisin.

Sopimuksen syntyminen ja sisältö

Sopimus syntyy Asiakkaan hyväksyttyä palvelusopimuksen. Yksittäisen etävastaanoton tilaus hyväksytään hyväksymällä lääkärin pyytämä katevaraus.

Peruutus ja viivästys

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus ennen etävastaanoton aloittamista tai lääkemääräyksen uudistamispyynnön käsittelyn aloittamista. Asiakasta veloitetaan jo tehdystä työstä, mikäli peruuttaminen tehdään etävastaanoton tai lääkemääräyksen uudistamispyynnön käsittelyn aloittamisen jälkeen. Peruuttaminen pitää tehdä kirjallisesti Alustan kautta.

Palvelua ei tule käyttää sellaisessa kiiretilanteessa, jossa viivästyminen voisi aiheuttaa vahinkoa. Asiakkaalla on aina mahdollisuus peruuttaa tilaus ennen etävastaanoton aloittamista.

Palvelun ominaisuudet ja laatu

Terveyspalvelun laatu ja hoitovirheet määritellään potilasvahinkolain mukaan. Palvelun tiettyä lopputulosta ei voida taata. Nettisivuilla ja muussa viestinnässä esitetty tieto on vain viitteellistä eikä ole osa sopimusta.

Palvelua koskevien palautteiden ja vaatimusten käsittely

Palvelua koskevat erimielisyydet tulee selvittää ensi kädessä suoraan Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä. Potilasvahinkolain tarkoittamien vaatimusten osalta noudatetaan potilasvahinkolakia. Terveyspalvelusta voidaan tehdä myös muistutus sitä koskevien säädösten mukaisesti. Muut vaatimukset on tehtävä Palveluntarjoajalle ilman aiheetonta viivästystä 2 viikon kuluessa palvelutapahtumasta.

Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat Palveluntarjoajasta riippumattomista syistä. Palveluntarjoajasta riippumattomiksi syiksi katsotaan esimerkiksi tulipalo, vastaanottavan ammattihenkilön sairastuminen, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota Palveluntarjoaja ei voi kohtuudella poistaa.