Lääkäri.chat

Mikä on etävastaanotto?

Etävastaanotto on chat-, video- tai puhelinvastaanotto. Kansaneläkelaitos (Kela) korvaa vuonna 2024 etävastaanottona (E101L) chat- ja puhelinvastaanoton. Etävastaanoton korvaustaksa vuonna 2024 on 8 euroa. Videovastaanotolla on oma korvaustaksansa (E101V), joka on 25 euroa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on raportissaan 7/2021 sisällyttänyt chat- ja videovastaanoton tutkiessaan väestön sähköistä asiointia terveydenhuollossa.

Etävastaanottojen määrät ovat viime vuosina olleet kasvussa. Kela korvasi vuonna 2020 yksityisiä etävastaanottoja 153000 henkilölle, kun vuotta aiemmin korvauksia maksettiin 3800 henkilölle. THL:n raportin mukaan 22 % väestöstä on viimeisen vuoden aikana käynyt sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen chat- tai videovastaanotolla. Lääkärin sähköisellä vastaanotolla on käynyt 17 % väestöstä.

Käynyt lääkärin sähköisellä vastaanotolla

0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %

Sekä Suomessa että Norjassa on havaittu naisten käyttävän miehiä useammin terveydenhuollon verkkopalveluita. Muita digitaalisten terveyspalveluiden käyttöä ennustavia tekijöitä ovat nuori ikä ja korkea koulutus.

Voit kokeilla chat-vastaanottoa Lääkäri.chatissa.

Lähteet:

  1. Kela, Sairaanhoitokorvausten taksat 1.1.2024
  2. Kela, Kela-korvauksia etävastaanotoista maksettiin ennätysmäärä
  3. THL, Raportti 7/2021, Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2020–2021, s. 35–37 ja s. 54